Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2017 rok

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2018-01-03

Nowe rozporządzenie dotyczące zamówień publicznych – kurs euro

Nowe rozporządzenie dotyczące zamówień publicznych – kurs euro
2018-01-03

Aneksy do umów w związku z reformą oświaty- WAŻNE!!!

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 14 czerwca 2017 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WAO.0710.27.AR.2017 w sprawie aneksów do umów. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60) oraz uchwały nr XLV/1081/2017 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego,
2017-06-14

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2016 rok

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art.98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2017 r.
2017-01-09
NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Mariola Jakóbczak
p. I, pok. 115
tel: (22) 541-80-50
fax: (22) 541-80-55
m.jakobczak@dbfomokotow.pl


Beata Barczewska
p. I, pok. 115
tel: (22) 541-80-51
fax: (22) 541-80-55
b.barczewska@dbfomokotow.pl