Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Informacja dotyczy pomocy materialnej dla uczniów tj. dożywiania uczniów z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, jak również losowej

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora iż w dniu 29 września 2017 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO- Mokotów m.st. warszawy umieszczone zostało pismo znak: DBFO.WPA.404.7.PI.BB.2017
2017-09-29

Informacja w zakresie ZFŚS dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby emerytów i rencistów w 2017 r

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 7 września 2017 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO – Mokotów m. st. Warszawy
2017-09-08

Wypłaty nieperiodyczne od 28.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 4 września 2017 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO-Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo, .
2017-09-04

Projekt planu finansowego na 2018 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 15 maja 2017 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WPA.410.1.BB.2017 w sprawie...
2017-05-15
NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Bożena Burczaniuk
p. III, pok. 318
tel: (22) 541-80-12
fax: (22) 541-80-18
b.burczaniuk@dbfomokotow.pl