Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 1. Uchwała nr LXXXVIII/2592/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach ze zm.(tekst jednolity - Uchwała nr LXXXIV/2162/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r.)
 2. Uchwała nr LXXXIX/2643/2010Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności w charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 199 poz. 5645 ze zm.)
 3. Uchwała nr LXXVII/2375/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych m. st. Warszawy ze zm.
 4. Uchwała nr LXIII/1979/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy na dostawę energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody, na odprowadzanie ścieków, świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych.
 5. Uchwała nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalania regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 57 z 25 kwietnia 2009 r. poz. 1447 ze zm.). (tekst jednolity uchwała nr XXXIX/1036/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 05 lipca 2012 r.)
 6. Uchwała nr LII/1582/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64 z 6 maja 2009 r., poz. 1720).
 7. Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX.I.0911/39/09 z dnia 11 maja 2009 r. dotyczące stwierdzenia nieważności § 6 i § 7 ust. 3 uchwały nr LII/1582/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
 8. Uchwała nr XIII/405/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie określania rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 164 z 21 lipca 2007 r. poz. 4442).
 9. Uchwała nr LXXXII/2091/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy" na rok 2014.
 10. Uchwała nr LXXXII/2088/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy" na 2014 rok.
 11. Uchwała nr LXXXII/2089/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy" na 2014 rok.
 12. Uchwała nr LXXXII/2090/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy" na 2014 rok.
 13. Uchwała nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.(Dz. U. Woj. Maz. Nr 116 poz. 3667 ze zm.)
 14. Uchwała nr LIV/1937/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30