Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Oferty pracy

W tym dziale obecnie nie ma żadnych ofert pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertami innych wydziałów

L.p.
Termin
Numer referencyjny
Etap
Stanowisko
Wydział
1.
18-01-2017
Zakończone postępowanie
Specjalista
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i spraw socjalnych
2.
26-01-2017
Zakończone postępowanie
Specjalista (1 etat)
Wydział Finansów
3.
29-08-2017
Zakończone postępowanie
Specjalista (1 etat)
Wydział Finansów
4.
14-09-2017
Zakończone postępowanie
Specjalista (1 etat)
Wydział Administracyjno – Organizacyjny
5.
23-10-2017
Zakończone postępowanie
Referent
Wydział Finansów
6.
10-11-2017
Zakończone postępowanie
Specjalista (3/4 etatu)
Wydział Finansów
7.
24-11-2017
Zakończone postępowanie
Referent / Starszy Referent / Specjalista (2 etaty)
Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych
8.
24-11-2017
Zakończone postępowanie
Specjalista (1 etat)
Wydział Finansów
9.
14-12-2017
Zakończone postępowanie
Referent / Starszy Referent / Specjalista (1 etat)
Wydział Planowania i Analiz
10.
15-01-2018
Zakończone postępowanie
Starszy referent / Samodzielny referent / Specjalista (1 etat)
Wydział Finansów
11.
16-03-2018
Zakończone postępowanie
Naczelnik Wydziału (1 etat)
Wydział Finansów
12.
20-04-2018
Zakończone postępowanie
Naczelnik Wydziału (1 etat)
Wydział Finansów
13.
11-05-2018
Zakończone postępowanie
Starszy Referent (1 etat)
Wydział Administracyjno – Organizacyjny
14.
18-05-2018
Zakończone postępowanie
Naczelnik Wydziału (1 etat)
Wydział Finansów
15.
18-05-2018
Upłynął termin składania
Samodzielny referent / Specjalista / Starszy specjalista
Wydział Finansów
16.
25-05-2018
Upłynął termin składania
Inspektor Ochrony Danych
Wszystkie
17.
15-06-2018
Upłynął termin składania
Naczelnik Wydziału (1 etat)
Wydział Finansów
18.
18-06-2018
Zakończone postępowanie
Inspektor Ochrony Danych
Wszystkie
19.
06-07-2018
Ogłoszenie
Inspektor Ochrony Danych
Wszystkie