Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Wydział Finansów
Wprowadził: Jarosław Juraszek (2016-03-29)

Zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej

Uprzejmie informuję Panią Dyrektor / Pana Dyrektora, iż na stronie internetowej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy www.dbfomokotow.pl w zakładce AKTY PRAWNE > Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy zostało umieszczone Zarządzenie nr 370/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy w zakładce WYDZIAŁY > Wydział Finansów > Wzory Dokumentów > Zasady gospodarowania nieruchomościami został umieszczony wzór Porozumieniao współpracy szkoły i organizacji pozarządowej.

Uprzejmie proszą panią Dyrektor / Pana Dyrektora o wnikliwe zapoznanie się z treścią załączonego zarządzenia.
W przypadku wątpliwości, w terminie 3 dni od daty umieszczenia wyżej wymienionej informacji na stronie DBFO- Mokotów m.st. Warszawy, Dyrektor lub pracownik placówki oświatowej może wysłać na główny e-mail DBFO - Mokotów m.st. Warszawy tj. dbfomokotow@dbfomokotow.pl pytania dotyczące przesłanej informacji.
NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Daria Majewicz
Naczelnik Wydziału
p. III, pok. 309
tel:(22)541-80-60
fax:(22)541-80-63
d.majewicz@dbfomokotow.pl


Iwona Dobosiewicz
p. III, pok. 309
tel:(22)541-80-62
i.dobosiewicz@dbfomokotow.pl


Małgorzata Bownik
p. III, pok. 309
tel:(22)541-80-61
m.bownik@dbfomokotow.pl


Magdalena Budziak
p. III, pok. 309
tel:(22)541-80-65
m.budziak@dbfomokotow.pl