Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

A. Zamówienia na dostawy, usługi powyżej 130 tys. zł netto.


Plan zamówień 2021 (Kliknij aby pobrać)

1. (DBFO.WAO.26.3.1.2021.DG) Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na okres 3 lat (2022-2024).
Postępowanie prowadzone jest na platformie dostępnej pod adresem: (Link do strony)
(data zamieszczenia: 2021-06-22)

Plan zamówień 2020 (Kliknij aby pobrać)

1. (DBFO.WAO.26.3.1.ZP.2020.DG) Dostawa energii cieplnej obejmująca dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na okres trzech lat (2021-2023)
Postępowanie prowadzone jest na platformie dostępnej pod adresem: (Link do strony)
(data zamieszczenia: 2020-07-06)
- Informacja z otwarcia ofert dostępna jest na platformie pod adresem: (Link do strony)
(data zamieszczenia: 2020-08-18)
- Informacja z otwarcia ofert dodatkowych dostępna jest na platformie pod adresem:(Link do strony)
(data zamieszczenia: 2020-08-21)
- Informacja o unieważnieniu postępowania dostępna jest na platformie pod adresem :(Link do strony)
(data zamieszczenia: 2020-08-24)


2. (DBFO.WAO.26.3.1.ZP.2020.1.DG) Dostawa energii cieplnej obejmująca dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na okres trzech lat (2021-2023)
Postępowanie prowadzone jest na platformie dostępnej pod adresem: (Link do strony)
(data zamieszczenia: 2020-09-25)
- Informacja z otwarcia ofert dostępna jest na platformie pod adresem: (Link do strony)
(data zamieszczenia: 2020-10-30)
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna jest na platformie pod adresem: (Link do strony)
(data zamieszczenia: 2020-11-05)B. Zamówienia na dostawy, usługi poniżej 130 tys. zł netto.

L.p.
Numer referencyjny
Dotyczy
Termin składania ofert
1.

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- Mokotów m.st. Warszawy (LAPTOPY)

2020-11-26
2.

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

2020-11-30
3.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 dla pracowników placówek oświatowych nadzorowanych przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy, dla których obsługę prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy. - UNIEWAŻNIONO

2020-11-23
4.

Usługa sprzątania pomieszczeń Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy o powierzchni 972,7 m2 w roku 2021.

2020-11-20
5.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym 2020-2021 dla pracowników placówek oświatowych nadzorowanych przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy. dla których obsługę prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy - UNIEWAŻNIONO

2020-11-06
6.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym 2020-2021 sla pracowników placówek oświatowych nadzorowanych przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy. dla których obsługe prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy - UNIEWAŻNIONO

2020-10-12
7.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym 2020-2021 sla pracowników placówek oświatowych nadzorowanych przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy. dla których obsługe prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy. - UNIEWAŻNIONO

2020-09-25
8.

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

2020-07-10
9.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2020-04-20
10.

Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na rzecz pracowników Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

2019-12-02
11.

Usługa sprzątania pomieszczeń Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy o powierzchni 960 m2 w roku 2020.

2019-11-29
12.

Usługa sprzątania pomieszczeń Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy o powierzchni 960 m2 w roku 2020. - UNIEWAŻNIONO

2019-11-14
13.

Usługa konwojowania wartości pieniężnych (do 1 jednostki obliczeniowej) wraz z kasjerem DBFO - Mokotów m. st. Warszawy od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

2019-10-18
14.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

2019-07-31
15.

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy.

2019-04-09
16.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2019-03-13
17.

Dostawa sprzętu komputerowego do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

2018-12-06
18.

Usługa sprzątania pomieszczeń o powierzchni 960 m2 od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2018-12-05
19.

Dostawa materiałów biurowych

2018-04-13
20.

Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na rzecz pracowników od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

2017-11-29
21.

Usługa sprzątania pomieszczeń o powierzchni 960 m2 od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2017-11-29
22.

Usługa konwojowania wartości pieniężnych (do 1 jednostki obliczeniowej) wraz z kasjerem DBFO - Mokotów m. st. Warszawy od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

2017-11-24
23.

Dostawa sprzętu komputerowego do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st Warszawy

2017-09-14
24.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2017-07-28
25.

Dostawa materiałów biurowych dla Dzielnicowego Biura Finasów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

2017-04-11