Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Pliki do pobrania

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Klauzula informacyjna RODO
Statut MPKZP
Deklaracja i wnioski
Walne Zebranie Delegatów - 25.03.2019 r.
Sprawozdanie Zarządu MPKZP z działalności - rok 2018

Tomasz Bieńczyk

tel: 22 541-80-17

(tel. czynny w godz. 13:00-15:00

od poniedziałku do czwartku)

 

Informujemy, że wkłady własne oraz zadłużenia z tytułu pożyczki z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej można wpłacać na podany rachunek bankowy:

DBFO - KZP
DBFO - Mokotów m. st. Warszawy
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

NUMER KONTA
85 1030 1508 0000 0005 5024 6074

W tytule przelewu proszę podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Nazwę placówki oświatowej
  • Informację czego dotyczy dana wpłata (wkład KZP, pożyczka KZP)