„Nowa instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w DBFO Mokotów.”

Od 01 lutego 2021 r. Zarządzeniem nr 2/2021 r. Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów m. st. Warszawy z dnia 21 stycznia 2021 r. wprowadzona została nowa instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w DBFO Mokotów.

 

 

„Zakaz wstępu interesantów do pomieszczeń DBFO Mokotów m. st. Warszawy więcej w aktualnościach”

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa pracownikom obsługiwanych placówek oświatowych oraz pracownikom DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
na parterze budynku są zlokalizowane skrytki służące do przekazywania dokumentów.
Pomieszczenie można otworzyć za pomocą karty dostępu, którą Państwo otrzymali.
Przypominamy o konieczności zabierania z placówki kart dostępu i kluczy do skrytek.