Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Umowy medialne na 2018 i umowy kosztowe do zrealizowania w 2017 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią pism dot. umów medialnych na rok 2018 oraz wydatków do zrealizowania w roku 2017 z dnia 15 listopada 2017 r. oraz z dnia 05 grudnia 2017 r. i zastosowanie się do uwag zawartych ww. pismach.
2017-12-06

Wzór umowy dzierżawy pomieszczeń kuchennych

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej DBFO – Mokotów m. st. Warszawie w zakładce...
2016-08-17

Nowy wzór jednodniowej umowy najmu - Załącznik nr 3 do Zasad gospodarowania mieniem oświatowym

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej DBFO - Mokotów m. st. Warszawy w zakładce odnoszącej się do zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu przedszkoli...
2016-06-14

Zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej

Uprzejmie informuję Panią Dyrektor / Pana Dyrektora, iż na stronie internetowej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy www.dbfomokotow.pl w zakładce AKTY PRAWNE > Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy zostało umieszczone Zarządzenie nr 370/2016
2016-03-29
NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Daria Majewicz
Naczelnik Wydziału
p. III, pok. 309
tel:(22)541-80-60
fax:(22)541-80-63
d.majewicz@dbfomokotow.pl


Iwona Dobosiewicz
p. III, pok. 309
tel:(22)541-80-62
i.dobosiewicz@dbfomokotow.pl


Małgorzata Bownik
p. III, pok. 309
tel:(22)541-80-61
m.bownik@dbfomokotow.pl


Magdalena Budziak
p. III, pok. 309
tel:(22)541-80-65
m.budziak@dbfomokotow.pl