Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Aktualność 1Aktualność 2

2016-11-04

System Informacji Oświatowej - marzec 2018

W związku z kolejną edycją „starego” Systemu Informacji Oświatowej informuję, że sprawozdanie według stanu na 31 marca 2018 r, należy dostarczyć do DBFO – Mokotów m. st. Warszawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2018 r. Szczegóły dotyczące terminów przekazywania danych znajdują się w załączniku. Proszę o przekazanie niniejszych informacji wszystkim osobom odpowiedzialnym za sprawozdanie SIO w Państwa jednostce.

Czytaj więcej >

2016-11-04

Zmiana godzin pracy DBFO - Mokotów m. st. Warszawy

Informuję uprzejmie, że ze względu na utrudnienia komunikacyjne związane z remontem ulicy Marynarskiej i ulicy Postępu od dnia 14 listopada 2016 r. zmianie ulegają godziny pracy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy. Biuro będzie pracowało od 7.30 do 15.30 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku włącznie.

Czytaj więcej >

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2018 rok

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art.98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2018 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2019 r.
2019-01-03

Informacja w zakresie dożywiania uczniów

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 5 września 2018 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.4120.1.3.2018.BB ...
2018-09-06

Informacja w zakresie ZFŚS dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby emerytów i rencistów w 2018 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 5 września 2018 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo znak: DBFO.WPA.160.4.2018.BB ...
2018-09-06
Dyżury
Radców Prawnych


Mec. Magdalena Bartkowiak

Poniedziałek 11:30 – 15:30
Środa / Czwartek 7:30 – 15:30

 

Mec. Przemysław Szramowski

Poniedziałek / Wtorek 8:00 – 12:00
Środa / Piątek 7:30 – 11:30
Czwartek 7:30 – 11:00

O nas


Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Statut DBFO - Mokotów m. st. Warszawy

Schemat organizacyjny DBFO - Mokotów m. st. Warszawy