Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Aktualność 1Aktualność 2

2019-04-05

Formalności związane z funkcjonowaniem monitoringu

Informacja nt. formalności związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Wprowadzenie lub utrzymanie monitoringu w placówce oświatowej wymaga spełnienia kilku warunków formalnych, w tym uzgodnienia z organem prowadzącym.

Czytaj więcej >

2019-04-05

Komunikat w sprawie systemu informacji oświatowej (SIO)

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonowało do dnia 1 marca 2019 r.
Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był ostatnim, w którym dane przekazywane były również w starym SIO. Obecnie, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIO, przekazują te dane tylko do nowego SIO na bieżąco.

Czytaj więcej >

Informacja w zakresie korekty ZFŚS na 2019 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 13 września 2019 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO – Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.160.2.2.2019.BB w sprawie korekty ZFŚS w 2019 r.
2019-09-13

Wypłaty nieperiodyczne od 28.10.2019 r. do 31.12.2019r.

Uprzejme informuję Panią / Pana Dyrektora iż w dniu 2 września 2019 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.3120.7.5.2019.BB dotyczące wypłat świadczeń nieperiodycznych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie od 28.10.2019 r. 31.21.2019 r.
2019-09-02

Pismo w sprawie zakończenia roku budżetowego 2019.

Uprzejmie informują Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 2 września 2019 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.3020.7.4.2019.BB w sprawie zakończenia roku budżetowego.
2019-09-02
Dyżury
Radców Prawnych


Mec. Martyna Kabat

Poniedziałek 11:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 9:00 – 13:00
Piątek 7:30 – 11:30

 

Mec. Przemysław Szramowski

Poniedziałek 7:30 – 11:30
Wtorek 7:30 – 11:30
Środa 7:30 – 11:30
Czwartek 7:30 – 11:30
Piątek 7:30 – 11:30

O nas


Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Statut DBFO - Mokotów m. st. Warszawy

Schemat organizacyjny DBFO - Mokotów m. st. Warszawy