Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2018 rok

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art.98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2018 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2019 r.
2019-01-03

Informacja w zakresie dożywiania uczniów

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 5 września 2018 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.4120.1.3.2018.BB ...
2018-09-06

Informacja w zakresie ZFŚS dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby emerytów i rencistów w 2018 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 5 września 2018 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo znak: DBFO.WPA.160.4.2018.BB ...
2018-09-06

Projekt planu finansowego na 2019 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 18 maja 2018 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WPA.411.1.BB.2018 w sprawie projektu planu finansowego na 2019 r. od pracownika WPA zajmującego się obsługą Państwa placówki.
2018-05-18

System Informacji Oświatowej - marzec 2018

W związku z kolejną edycją „starego” Systemu Informacji Oświatowej informuję, że sprawozdanie według stanu na 31 marca 2018 r, należy dostarczyć do DBFO – Mokotów m. st. Warszawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2018 r. Szczegóły dotyczące terminów przekazywania danych znajdują się w załączniku. Proszę o przekazanie niniejszych informacji wszystkim osobom odpowiedzialnym za sprawozdanie SIO w Państwa jednostce.
2018-03-19

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2017 rok

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2018-01-03

Nowe rozporządzenie dotyczące zamówień publicznych – kurs euro

Nowe rozporządzenie dotyczące zamówień publicznych – kurs euro
2018-01-03

Umowy medialne na 2018 i umowy kosztowe do zrealizowania w 2017 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią pism dot. umów medialnych na rok 2018 oraz wydatków do zrealizowania w roku 2017 z dnia 15 listopada 2017 r. oraz z dnia 05 grudnia 2017 r. i zastosowanie się do uwag zawartych ww. pismach.
2017-12-06

Informacja dotyczy pomocy materialnej dla uczniów tj. dożywiania uczniów z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, jak również losowej

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora iż w dniu 29 września 2017 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO- Mokotów m.st. warszawy umieszczone zostało pismo znak: DBFO.WPA.404.7.PI.BB.2017
2017-09-29

Informacja w zakresie ZFŚS dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby emerytów i rencistów w 2017 r

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 7 września 2017 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO – Mokotów m. st. Warszawy
2017-09-08

Wypłaty nieperiodyczne od 28.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 4 września 2017 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO-Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo, .
2017-09-04

Aneksy do umów w związku z reformą oświaty- WAŻNE!!!

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 14 czerwca 2017 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WAO.0710.27.AR.2017 w sprawie aneksów do umów. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60) oraz uchwały nr XLV/1081/2017 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego,
2017-06-14

Projekt planu finansowego na 2018 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 15 maja 2017 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WPA.410.1.BB.2017 w sprawie...
2017-05-15

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2016 rok

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art.98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2017 r.
2017-01-09

Zmiana godzin pracy DBFO - Mokotów m. st. Warszawy

Informuję uprzejmie, że ze względu na utrudnienia komunikacyjne związane z remontem ulicy Marynarskiej i ulicy Postępu od dnia 14 listopada 2016 r. zmianie ulegają godziny pracy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy. Biuro będzie pracowało od 7.30 do 15.30 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku włącznie.
2016-11-04

Wpłaty jednorazowe / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie i inne świadczenia nieperiodyczne do wypłaty od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2016 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA...
2016-09-08

Informacja dotyczy pomocy materialnej dla uczniów tj. dożywiania uczniów z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej , jak również losowej.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2016 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA...
2016-09-08

Informacja w zakresie ZFŚS dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby emerytów i rencistów w 2016 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 08 września 2016 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA....
2016-09-08

Wzór umowy dzierżawy pomieszczeń kuchennych

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej DBFO – Mokotów m. st. Warszawie w zakładce...
2016-08-17

Procedura zatrudniania osób na zastępstwo

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 12 sierpnia 2016 r. jest do odbioru w skrytkach pismo znak: DBFO.WPIUS.0710.31.MM.2016 dotyczące procedury postępowania przy zatrudnianiu ...
2016-08-12

Procedura zatrudniania osób na zastępstwo

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 12 sierpnia 2016 r. jest do odbioru w skry...
2016-08-12

Nowy wzór jednodniowej umowy najmu - Załącznik nr 3 do Zasad gospodarowania mieniem oświatowym

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej DBFO - Mokotów m. st. Warszawy w zakładce odnoszącej się do zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu przedszkoli...
2016-06-14

Projekt planu finansowgo na 2017 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 17 maja 2016 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WPA.410.1.BB.2016 w sprawie projektu planu finansowego na 2017 r. od pracownika WPA zajmują...
2016-05-18

Zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej

Uprzejmie informuję Panią Dyrektor / Pana Dyrektora, iż na stronie internetowej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy www.dbfomokotow.pl w zakładce AKTY PRAWNE > Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy zostało umieszczone Zarządzenie nr 370/2016
2016-03-29

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2016-01-20

Nowe rozporządzenie dotyczące zamówień publicznych – kurs euro

Zmiana Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r, w sprawie średniego kursy złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego
2016-01-05

Dodatki motywacyjne dla pracowników pedagogicznych

Uprzejmie proszę Panią Dyrektor/ Pana Dyrektora o wypełnienie i przekazanie do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- Mokotów m.st. Warszawy ( Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych) w wersj...
2015-08-13

Wydatki strukturalne

Proszę Panią Dyrektor / Pana Dyrektora o zapoznanie się z załączonym pismem i przekazanie wypełnionej tabeli w określonym piśmie terminie do Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych
2014-06-18

Świadczenia wynikające ze zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2012/2013

Uprzejmię informuję Panią/ Pana Dyrektora, iż w dniu 19 czerwca 2012 r. w skrytkach placówek oswiatowych na terenie DBFO- Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak...
2012-09-19
DYREKTOR
DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
- MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Krajewska
p. III, pok. 305
tel: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01
m.krajewska@dbfomokotow.pl


Z-CA DYREKTORA
DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
- MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

Sławomir Prądzyński
p. III, pok. 301
tel: (22) 541-80-10
fax: (22) 541-80-01
s.pradzynski@dbfomokotow.pl