Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 1. Zarządzenie Nr 182/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m. st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.
 2. Zarządzenie Nr 4055/2010 Prezydenta m. st. Warszawa z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w planie wydatków finansowanych dochodami własnymi przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
 3. Zarządzenie Nr 3999/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na podstawie Uchwały Nr LXIII/1979/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 08 października 2009 roku.(tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 4819/2010 z dnia dnia 14 czerwca 2010 r.)
 4. Zarządzenie Nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.(tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 189/2019 z dnia dnia 11 lutego 2019 r.)
 5. Zarządzenie Nr 590/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym.
 6. Zarządzenie Nr 455/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy
 7. Zarządzenie Nr 4490/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.(tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 89/2010 z dnia dnia 27 grudnia 2010 r.)
 8. Zarządzenie Nr 1037/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".
 9. Zarządzenie Nr 1613/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 października 2011 w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie. (tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 258/2019 z dnia dnia 19 lutego 2019 r.)
 10. Zarządzenie Nr 1619/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rejestrowania kontroli zewnętrznych obiegu informacji i dokumentóww oraz postępowania z wynikami kontroli zewnętrznych Urzędu m. st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych.
 11. Zarządzenie Nr 351/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2019 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.
Vor kurzem haben wir eine strategische Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten organisiert. Erfolgreich eine Charge von replica uhren bestellt, der Preis ist sehr erschwinglich, die Qualität ist sehr gut und die Gelegenheit ist genau das Richtige wie die echte Uhr, bitte kaufen Sie es selbst.