Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Zamówienia na dostawy, usługi od 45 tys. zł do 30 tys. EURO

L.p.
Numer referencyjny
Dotyczy
Termin składania ofert
1.

Dostawa sprzętu komputerowego do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

2018-12-06
2.

Usługa sprzątania pomieszczeń o powierzchni 960 m2 od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2018-12-05
3.

Dostawa materiałów biurowych

2018-04-13
4.

Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na rzecz pracowników od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

2017-11-29
5.

Usługa sprzątania pomieszczeń o powierzchni 960 m2 od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2017-11-29
6.

Usługa konwojowania wartości pieniężnych (do 1 jednostki obliczeniowej) wraz z kasjerem DBFO - Mokotów m. st. Warszawy od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

2017-11-24
7.

Dostawa sprzętu komputerowego do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st Warszawy

2017-09-14
8.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2017-07-28
9.

Dostawa materiałów biurowych dla Dzielnicowego Biura Finasów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

2017-04-11