Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

A. Zamówienia na dostawy, usługi powyżej 30 tys. EURO.

1. Plan zamówień (Kliknij aby pobrać)

2. (DBFO.WAO.26.3.1.ZP.2020.DG) Dostawa energii cieplnej obejmująca dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na okres trzech lat (2021-2023)
Postępowanie prowadzone jest na platformie dostępnej pod adresem: (Link do strony)
(Data zamieszczenia: 2020-07-06)


B. Zamówienia na dostawy, usługi od 45 tys. zł do 30 tys. EURO

L.p.
Numer referencyjny
Dotyczy
Termin składania ofert
1.

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

2020-07-10
2.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2020-04-20
3.

Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na rzecz pracowników Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

2019-12-02
4.

Usługa sprzątania pomieszczeń Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy o powierzchni 960 m2 w roku 2020.

2019-11-29
5.

Usługa sprzątania pomieszczeń Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy o powierzchni 960 m2 w roku 2020. - UNIEWAŻNIONO

2019-11-14
6.

Usługa konwojowania wartości pieniężnych (do 1 jednostki obliczeniowej) wraz z kasjerem DBFO - Mokotów m. st. Warszawy od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

2019-10-18
7.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

2019-07-31
8.

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy.

2019-04-09
9.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2019-03-13
10.

Dostawa sprzętu komputerowego do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

2018-12-06
11.

Usługa sprzątania pomieszczeń o powierzchni 960 m2 od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2018-12-05
12.

Dostawa materiałów biurowych

2018-04-13
13.

Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na rzecz pracowników od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

2017-11-29
14.

Usługa sprzątania pomieszczeń o powierzchni 960 m2 od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2017-11-29
15.

Usługa konwojowania wartości pieniężnych (do 1 jednostki obliczeniowej) wraz z kasjerem DBFO - Mokotów m. st. Warszawy od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

2017-11-24
16.

Dostawa sprzętu komputerowego do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st Warszawy

2017-09-14
17.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2017-07-28
18.

Dostawa materiałów biurowych dla Dzielnicowego Biura Finasów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

2017-04-11