Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Deklaracja dostępności Strony informacyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy

 

Informacja o działalności DBFO Mokotów - Plik ETR

Informacja w Polskim Języku Migowym (PJM)

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów(link otwiera się w nowej karcie).

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

- Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego;

- Część zamieszczonych plików nie jest dostępnych cyfrowo;

- Na podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, błędy w strukturze nagłówków;

- Linki są mało kontrastowe;

- Niektóre tabele nie są czytane przez czytniki ekranu;

- Zawartość Portalu nie zapewnia wysokiego kontrastu pomiędzy kolorem tła i tekstu.

 

Wyłączenia

 

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

 

- Każda aktualność posiada wersję czytaną;

- Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących;

- W menu najwyżej umiejscowionym na stronie znajdują się pomocne opcje:
"Wersja kontrastowa"
"Powiększanie i pomniejszanie czcionki";

- Zmiana rozmiaru strony;

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 

Jacek Boborycki

E-mail: j.boborycki@dbfomokotow.pl

Telefon: +48 22 541 80 58

 

Każdy ma prawo:

 

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy

E-mail: sekretariat@dbfomokotow.pl

Telefon: 22 541 80 00

Adres: ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

 

Sposób dojazdu

 

DBFO-Mokotów m.st. Warszawy zajmuje pomieszczenia na parterze, I i III piętrze w budynku
przy  ul. Postępu 13 usytuowanym na rogu ulic  Postępu i Marynarskiej.

 

Dojście piesze od ul. Marynarskiej, ul Postępu. Przejście dla pieszych na ul. Marynarskiej prowadzące z kładki na przystanek tramwajowy posiada sygnalizację świetlną, przejście dla pieszych na ul. Postępu nie posiada sygnalizacji świetlnej. Na trasie dojść do budynku występują przeszkody, schody, pachołki, ścieżka rowerowa.  W drodze z  przystanków tramwajowych na ul. Marynarskiej można skorzystać z kładki. Na kładkę można wejść schodami, jest też wyposażona w windy.

 

Najbliższe przystanki tramwajowe:

 

  1. Postępu 04 (kierunek PKP Służewiec 17,31,41)
  2. Postępu 03 (kierunek Centrum 17,31,41)

 

Najbliższe przystanki autobusowe:

 

  1. Postępu 01 (kierunek Rondo Unii Europejskiej 189,401,402,504)
  2. Postępu 02 (kierunek PKP Służewiec 189,401,402,504)

 

Można dojechać do linii metra M1  najbliższe stacje Wierzbno i Służew:

 

  1. do stacji Metro Służew autobusami: 189,401,402
  2. do stacji Metro Wierzbno: tramwajami: 17,31

 

Najbliższy postój taksówek jest zlokalizowany przy Galerii Mokotów (Rondo Unii Europejskiej).

 

UWAGA: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie.

 

Przed wyruszeniem z domu zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie http//www.wtp.waw.pl

 

Istnieje parking dla interesantów DBFO-Mokotów m.st. Warszawy zlokalizowany na tyłach budynku – wjazd od ulicy Postępu 13.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

 

Budynek Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa.

 

1. Opis dostępności budynku

 

Wejścia do budynku: główne wejście od strony ul. Marynarskiej drugie od parkingu od strony ul. Postępu.

 

Wejście dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Marynarskiej wyposażone w pochylnię. Drzwi wejściowe rozsuwane o szerokości powyżej 90 cm. Pokonanie poziomów możliwe jest schodami lub windą dostępną z holu przy recepcji. Wejście dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu przy ul. Postępu – wyposażone jest w pochylnię do której jest konieczność pokonania progu wysokości 10 cm, drzwi nie są rozsuwane, ich szerokość powyżej 90 cm.

 

W lokalu brak oznaczeń brajlowskich oraz pętli indukcyjnej.

 

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez oznaczoną drogę ewakuacyjną, klatką schodową.

 

Pomieszczenia biurowe na parterze i I piętrze są dostępne, pomieszczenia na III piętrze są częściowo dostępne.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

W budynku znajdują się dwie windy osobowe. Komunikację między piętrami umożliwiają dwie klatki schodowe i dwie windy.

 

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

 

4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego online.

 

Do pobrania raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.
Vor kurzem haben wir eine strategische Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten organisiert. Erfolgreich eine Charge von replica uhren bestellt, der Preis ist sehr erschwinglich, die Qualität ist sehr gut und die Gelegenheit ist genau das Richtige wie die echte Uhr, bitte kaufen Sie es selbst.