Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Wydział Administracyjno – Organizacyjny
Wprowadził: Jacek Boborycki (2020-01-31)
Zaktualizował: Jacek Boborycki (2020-01-31)

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2019 rok

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych, rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Sprawozdanie za 2019 r. należy przekazać w terminie do dnia 2 marca 2020 r.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach – http://sr.uzp.gov.pl.

Przygotowanie i przekazanie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Aby wypełnić formularz należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Wszelkie zmiany, dotyczące danych Zamawiającego zapisanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, należy zgłaszać mailowo na adres biuletynzp@uzp.gov.pl, podając login, którego dotyczy zgłoszenie, oraz dane do zmiany. O wprowadzeniu zmian zostaną Państwo poinformowani przez UZP.

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/roczne-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach-art.-98-pzp

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/roczne-sprawozdanie-o-udzielonych-zamowieniach-publicznych

NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Mariola Jakóbczak
p. I, pok. 115
tel: (22) 541-80-50
fax: (22) 541-80-55
m.jakobczak@dbfomokotow.pl