Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Wydział Planowania i Analiz
Wprowadził: Jacek Boborycki (2020-09-08)
Zaktualizował: Jacek Boborycki (2020-09-08)

Wypłaty nieperiodyczne od 28.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 8 września 2020 r. został wysłany skan pisma, znak: DBFO.WPA.3120.7.2.2020.BB dotyczący wypłaty świadczeń nieperiodycznych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie od 28.09.2020 r. do 31.12.2020 r.Załączniki:

  1. Formularze.xls
  2. Informacja do planu finansowego na 2020 r. (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).pdf

NACZELNIK I ZASTĘPCY

Bożena Burczaniuk
Naczelnik Wydziału
p. III, pok. 318
tel: (22) 541-80-12
fax: (22) 541-80-18
b.burczaniuk@dbfomokotow.pl


Karolina Modzelan
p. III, pok. 318
tel: (22) 541-80-66
fax: (22) 541-80-18
k.modzelan@dbfomokotow.pl