Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Wydział Planowania i Analiz
Wprowadził: Konrad Kula (2022-09-13)

Wypłaty nieperiodyczne od 28.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uprzejmie informuję Panią/Pana Dyrektora, iż w dniu 13 września 2022 r. zostało wysłane pismo znak: DBFO.WPA.3120.7.2.2022.BB dotyczące wypłaty świadczeń nieperiodycznych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie od 28.10.2022r. do 31.12.2022Załączniki:

  1. Informacje_do_planu_finansowego_na_2022_nagrody_jubileuszowe_odprawy.xls
  2. Pismo_DBFO_WPA_3120_7_2_2022_BB.pdf
 
 

NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Bożena Burczaniuk
Naczelnik Wydziału
p. III, pok. 318
tel: (22) 541-80-12
b.burczaniuk@dbfomokotow.pl


Karolina Modzelan
p. III, pok. 318
tel: (22) 541-80-66
k.modzelan@dbfomokotow.pl