Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Wydział Planowania i Analiz
Wprowadził: Konrad Kula (2023-04-21)
Zaktualizował: Konrad Kula (2024-06-07)

Informacja dla emerytów i rencistów w zakresie funduszu socjalnego scentralizowanego (poniżej wniosek do pobrania)

Szanowni Państwo, Emeryci i Renciści.

 

Informuję, że wnioski dotyczące dofinansowania do wypoczynku oraz zapomóg złożone przez Państwa w terminie:

 

- do 3 czerwca będą wypłacone do 31 sierpnia br.

- od 4 czerwca do 31 października  będą wypłacone do 31 grudnia br.

 

Wypełnione oraz podpisane wnioski należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa lub złożyć osobiście, umieszczając dokumenty w urnie z napisem: Emeryci / Renciści, która znajduje się na parterze w pokoju ze skrytkami.

 

Przypominam, że do każdego składanego wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego aktualny dochód netto: decyzja o waloryzacji emerytury / renty z ZUS; zaświadczenie o wysokości emerytury / renty z ZUS; odcinek emerytury / renty; wydruk potwierdzenia transakcji z konta bankowego o wysokości emerytury / renty. Kserokopię dokumentów proszę dokonać we własnym zakresie.

Informuję, że rozpatrywane będą tylko wnioski w wersji papierowej. Wnioski wysłane w formie elektronicznej (skany) będą odrzucone.

 

Kontakt z pracownikiem naszego Biura jest możliwy telefonicznie pod nr (22) 541-80-16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00.

 

https://dbfomokotow.pl/download.php?file=Wniosek+dla+emeryt%C3%B3w+i+rencist%C3%B3w.pdf&idf=780

 

 
 

NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Bożena Burczaniuk
Naczelnik Wydziału
p. I, pok. 121
tel: (22) 541-80-12
b.burczaniuk@dbfomokotow.pl


Karolina Modzelan
p. I, pok. 121
tel: (22) 541-80-66
k.modzelan@dbfomokotow.pl

 

 

 


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.
Vor kurzem haben wir eine strategische Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten organisiert. Erfolgreich eine Charge von replica uhren bestellt, der Preis ist sehr erschwinglich, die Qualität ist sehr gut und die Gelegenheit ist genau das Richtige wie die echte Uhr, bitte kaufen Sie es selbst.