Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Informacja w zakresie korekty ZFŚS na 2019 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 13 września 2019 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO – Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.160.2.2.2019.BB w sprawie korekty ZFŚS w 2019 r.
2019-09-13

Wypłaty nieperiodyczne od 28.10.2019 r. do 31.12.2019r.

Uprzejme informuję Panią / Pana Dyrektora iż w dniu 2 września 2019 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.3120.7.5.2019.BB dotyczące wypłat świadczeń nieperiodycznych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie od 28.10.2019 r. 31.21.2019 r.
2019-09-02

Pismo w sprawie zakończenia roku budżetowego 2019.

Uprzejmie informują Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 2 września 2019 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m. st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.3020.7.4.2019.BB w sprawie zakończenia roku budżetowego.
2019-09-02

NACZELNIK I ZASTĘPCY

Bożena Burczaniuk
Naczelnik Wydziału
p. III, pok. 318
tel: (22) 541-80-12
fax: (22) 541-80-18
b.burczaniuk@dbfomokotow.pl


Karolina Modzelan
p. III, pok. 318
tel: (22) 541-80-66
fax: (22) 541-80-18
k.modzelan@dbfomokotow.pl