Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Informacja w zakresie dożywiania uczniów

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 5 września 2018 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo, znak: DBFO.WPA.4120.1.3.2018.BB ...
2018-09-06

Informacja w zakresie ZFŚS dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby emerytów i rencistów w 2018 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż w dniu 5 września 2018 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO - Mokotów m.st. Warszawy umieszczone zostało pismo znak: DBFO.WPA.160.4.2018.BB ...
2018-09-06

Projekt planu finansowego na 2019 r.

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora, iż od dnia 18 maja 2018 r. jest do odbioru pismo znak: DBFO.WPA.411.1.BB.2018 w sprawie projektu planu finansowego na 2019 r. od pracownika WPA zajmującego się obsługą Państwa placówki.
2018-05-18

Informacja dotyczy pomocy materialnej dla uczniów tj. dożywiania uczniów z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, jak również losowej

Uprzejmie informuję Panią / Pana Dyrektora iż w dniu 29 września 2017 r. w skrytkach placówek oświatowych na terenie DBFO- Mokotów m.st. warszawy umieszczone zostało pismo znak: DBFO.WPA.404.7.PI.BB.2017
2017-09-29
NACZELNIK I ZASTĘPCY

 

Bożena Burczaniuk
p. III, pok. 318
tel: (22) 541-80-12
fax: (22) 541-80-18
b.burczaniuk@dbfomokotow.pl