Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Pliki do pobrania

Główny Księgowy

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia

Wydział Administracyjno – Organizacyjny

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
WZORY DOKUMENTÓW

Wydział Finansów

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Zasady gospodarowania mieniem oświatowym od 01.08.2018 r.
WZORY DOKUMENTÓW
Wzory umów – różne
Erasmus+
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Zasady gospodarowania nieruchomościami od 01.08.2017 r.

Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
WZORY DOKUMENTÓW

Wydział Planowania i Analiz

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Przekazywanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym szkoły i placówki oswiatowej
Wniosek - Projekty unijne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZFŚS jednostek oświatowych
Zestawienie świadczeń do wypłaty
Projekt planu finansowego na 2018 r.

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Klauzula informacyjna RODO
Statut MPKZP
Deklaracja i wnioski
Sprawozdanie Zarządu MPKZP z działalności – 2017 r.
Walne Zebranie Delegatów - 05.11.2018 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Scentralizowany

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Porozumienie, regulamin i wnioski w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej
Pożyczki - dyrektorzy
Pożyczki - pracownicy i emeryci
Klauzula informacyjna RODO
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30