Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
  • :
  • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Pliki do pobrania

Dyrekcja

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Zarzadzenie nr 2/2021 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
Zarzadzenie nr 32/2019 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
Zarzadzenie nr 33/2019 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
Zarzadzenie nr 34/2019 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy
Zarzadzenie nr 35/2019 Dyrektora DBFO-Mokotów m.st. Warszawy

Główny Księgowy

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i spraw socjalnych

Wydział Administracyjno – Organizacyjny

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
WZORY DOKUMENTÓW
Deklaracja dostępności

Wydział Finansów

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
WZORY DOKUMENTÓW
Procedury Finansowo - Księgowe
Inwentaryzacja
Gospodarowanie majątkiem
Zasady gospodarowania mieniem oświatowym od 01.06 2019 r.
Organizacja wycieczek szkolnych
Zasady gospodarowania mieniem oświatowym od 01.01.2020 r.
Pełnomocnictwo i Upoważnienia
Wzory umów – różne
Projekty unijne - ERASMUS – projekty finansowane w 2014 -2020
Projekty unijne - ERASMUS – projekty finansowane w 2021 – 2027
Projekty unijne – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9)

Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
WZORY DOKUMENÓW OD 01.02.2021 - ZARZĄDZENIE NR 2/2021
DOKUMENTY KADROWE
WZORY DOKUMENTÓW
Zestawienie świadzczeń do wypłaty

Wydział Planowania i Analiz

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Wnioski w sprawie zmian w planie finansowym - Budżet i WRD
Wniosek - Projekty unijne
Wniosek - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZFŚS placówek oświatowych

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Klauzula informacyjna RODO
Statut MKZP
Deklaracja i wnioski
Walne zebranie delegatów 2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Scentralizowany

L.p.
Nazwa pliku
Data zamieszczenia
Klauzula informacyjna RODO
Regulamin
Wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Oświadczenie dla pożyczkobiorcy
Wniosek o zawieszenie spłaty rat pożyczki / umorzenie
Wniosek o bezzwrotną pomoc materialną dla pracownika
Wniosek dla emerytów / rencistów
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.
Vor kurzem haben wir eine strategische Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten organisiert. Erfolgreich eine Charge von replica uhren bestellt, der Preis ist sehr erschwinglich, die Qualität ist sehr gut und die Gelegenheit ist genau das Richtige wie die echte Uhr, bitte kaufen Sie es selbst.